پنج نکته طلایی خانه

-

سهل انگاری در خرید خانه مشکلات جبران ناپذیری را به همراه دارد

نکات طلایی خرید خانه

1.مالکیت فروشنده

حتما با بررسی اسناد مربوطه از مالکیت فرد فروشنده اطمینان کامل حاصل بشود

2.تطبیق مشخصات

تطابق مشخصات ثبتی با مشخصات واقعی (مشخصاتی مانند نشانی ملک ، پلاک ثبتی ، کد پستی و … )

3 عدم توقیف

خانه که قصد خرید آن را دارید نباید در رهن بانک از جانب مراجع قضایی توقیف شده باشد.

4.انشعابات

برای اطمینان خاطر کامل در سند و مبایعه نامه به طور شفاف انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن قید شود.

5.پارکینگ و انباری

انتقال مالکیت پارکینگ و انباری در سند رسمی و مبایعه نامه الزامی هست و حتما به این موضوع دقت کنید.